Termeni și condiții

Definiția termenilor și a condițiilor de utilizare

Utilizarea acestui website, precum și conținutul și serviciile oferite sunt disponibile pentru folosire numai în condițiile următoare. La accesarea website-ului sau a oricăror pagini din acesta, utilizatorul consimte validarea termenilor și condițiilor de utilizare din versiunea curentă. Dacă utilizatorul nu este de acord cu un termen sau cu toți termenii și condițiile de utilizare, folosirea acestui website va fi întreruptă. BebeMedicinas.ro își rezervă dreptul, pe bază unilaterală, să modifice, amendeze sau să actualizeze acești termeni și condiții în orice moment, fără a anunța în prealabil.

Servicii Oferite

BebeMedicinas.ro oferă conținutul și informațiile din acest website în scopuri comerciale. BebeMedicinas.ro își rezervă dreptul de a înceta sau de a restricționa operarea acestui website și nu are nicio responsabilitate pentru disponibilitatea neîntreruptă sau neafectată a acestui website și a conținutului său.

Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul acestui website este obligat ca la fiecare folosire a website-ului și a serviciilor oferite, să se comporte într-o manieră legală. Utilizatorul nu are dreptul să folosească mecanismele, aplicațiile software și alte secvențe care ar putea, în combinație cu website-ul, să cauzeze daune sau întreruperi ale site-ului. Acest lucru este de asemenea valid și pentru orice măsuri luate cu bună știință care ar putea cauza, ca rezultat, o încărcătură sau o deformare nerezonabilă asupra infrastructurii tehnice a website-ului.

Legislația aplicabilă și soluționarea în justiție

Pentru folosirea acestui website, precum și pentru aplicarea acestor termeni și condiții, se aplică legislația românească în vigoare. În cazul în care clientul este un distribuitor sau o persoană juridică sau nu are stabilită o curte jurisdicțională, pentru orice litigiu ce se va naște în legătură cu folosirea acestui site, precum și a termenilor și condițiilor, instanța competentă este instanța judecătorească.

Anunțarea defecțiunilor

Aveți obligația de a transmite către BebeMedicinas.ro imediat și neîntârziat, orice deteriorare sesizată, în special pagube produse în timpul transportului.

Retur

Orice cost de retur de marfă către magazinul BebeMedicinas.ro va fi suportat în totalitate de către client.

Securitatea datelor personale și a informațiilor

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Societate, numai în scopul declarat al acestui site.

Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc., în niciun caz nu vor fi furnizate unei terțe părți.

Societatea S.C. Medicinas S.R.L. nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de email obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de email altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație ale acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. Medicinas S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: preluarea și livrarea de comenzi online.

Sunteți obligat să furnizați datele, acestea fiind necesare facturării și livrării. Refuzul dvs. determină neonorarea comenzii.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele dintre datele despre dumneavostră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Drepturi de autor

S.C. Medicinas S.R.L. este proprietarul site-ului BebeMedicinas.ro și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video sunt proprietatea S.C. Medicinas S.R.L.sau sunt licențiate pentru a fi folosite.

Mărășoiu D. a plasat o comanda acum 24 minute